• od 12.10. 2020 do odvolania sú výhry vyplácané len v pondelok, v stredu a v piatok od 8.00 do 15.00 hod.    ●   
  • TIPOS EXTRALIGA! TIPOS JE HRDÝM PARTNEROM HOKEJOVEJ EXTRALIGY    ●   
  • V čase od 11. 01. do 24. 01. 2021 bude infolinka spol. TIPOS nedostupná!    ●   
Aktuálne
Späť

SOŠV podporuje slovenských športovcov v období pandémie

Slovenský olympijský a športový výbor, ktorého je spoločnosť TIPOS exkluzívnym partnerom, sa v tejto zložitej situácii, v ktorej sa dôsledkom opatrení proti šíreniu vírusu SARS-CoV-2 a choroby COVID-19 ocitli viacerí slovenskí športovci, rozhodol založiť iniciatívu „ Pripravení pomáhať“. SOŠV z vlastných prostriedkov vytvára špeciálny rezervný fond, ktorým chce aspoň čiastočne zmierniť negatívne dopady pandémie na slovenských športovcov. K iniciatíve „Pripravení pomáhať“ pozýva aj ďalšie športové zväzy a subjekty.

Súčasná situácia má dosah na každého, výnimkou nie sú ani športovci a ich rodiny. Bezpečnostné opatrenia drasticky obmedzili možnosti športovcov na prípravu a mnohé súťaže sa prerušili. Aj vrcholoví športovci sú dnes predovšetkým doma, tí, ktorí sú samostatne zárobkovými osobami prišli o svoj príjem a ich kluby nedokážu v takejto situácii všetko finančne vykryť.

„V Slovenskom olympijskom a športovom výbore nám nie je ľahostajný osud slovenských športovcov v tejto ťaživej situácii. Pre mnohých môže aj dvojmesačný výpadok príjmov znamenať veľké problémy a dostanú sa do finančnej núdze. Slovenský olympijský a športový výbor sa preto rozhodol naakumulovať vlastné finančné prostriedky a zriadiť špeciálny rezervný fond, ktorý má aspoň čiastočne zmierniť negatívne dopady pandémie na slovenských športovcov i športových odborníkov, teda trénerov, masérov, kustódov či členov realizačných tímov. Chceme im uľahčiť preklenutie kritického obdobia a kompenzovať dôsledky nepredvídanej situácie. Na Slovensku podobný fond chýba a práve táto zložitá doba nám ukazuje, že musíme byť navzájom súdržní. Dnes už pracujeme na príprave konkrétnej podoby možnej pomoci. Sme pripravení pomáhať,“ uviedol prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel pre ich webovú stránku olympic.sk

Vo svete sú fondy na ochranu príjmov športovcov bežné. Vytvárajú ich predovšetkým bohaté športové federácie, národné i medzinárodné. Aj na Slovensku sú viaceré športové zväzy ekonomicky silné, predovšetkým tie s väčšou členskou základňou. „Vyzývame tieto športové subjekty, aby vytvárali fondy solidarity a pripojili sa k našej výzve Pripravení pomáhať. Veríme, že zareagujú pozitívne, prípadne budú hľadať v tejto pomoci iné cesty a spoločne zmiernime súčasnú ťažkú situáciu niektorých športovcov. Je to urgentné volanie dnešných pohnutých čias,“ uviedol generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. je hrdým a exkluzívnym partnerom Slovenského olympijského výboru.

Zdroj FOTO: TASR/archív