• Pridajte sa do klubu supermilionárov! Tento piatok žrebujeme 75 000 000 EUR v hre  EUROJACKPOT!    ●   
  • Vyhrajte s novým žrebom Vysoká hra fantastických 200 000 eur!    ●   
Aktuálne
Späť

Ako spoločnosť TIPOS chráni osobné údaje svojich hráčov?

Spoločnosť TIPOS má zavedené primerané bezpečnostné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov svojich hráčov. Môžeme spomenúť napríklad zavedený systém manažérstva informačnej bezpečnosti. Cieľom spoločnosti je predovšetkým zabrániť neoprávnenej manipulácií s vlastnými informáciami, ako aj s informáciami našich hráčov vo všetkých ich formách.

V prvom rade chce spoločnosť zabezpečiť ich dostupnosť a integritu potrebnú pre kvalitné poskytovanie lotériových a nelotériových činností a služieb. Spoločnosť dbá na to, aby predchádzala bezpečnostným incidentom alebo minimalizovala ich následky zavedením práve tohto systému.

Spoločnosť má zavedené primerané technické a organizačné opatrenia. Ako už bolo spomínané, ich cieľom je zaistiť predovšetkým bezpečnosť osobných údajov, včasné obnovenie dostupnosti osobných údajov a prístup k nim, v prípade fyzického alebo technického incidentu. Uvedené opatrenia sú špecifikované predovšetkým v prijatých interných predpisoch spoločnosti TIPOS, ako aj zaručením dôvernosti a integrity osobných údajov zavedením pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti týchto technických a organizačných opatrení. Bezpečnosť spracúvania a ochrana osobných údajov našich klientov je nielen našou povinnosťou vyplývajúcou z príslušných právnych predpisov, ale aj jednou z priorít podnikateľskej činnosti pri prevádzkovaní hazardných hier a súvisiacich aktivitách.

Kde sa môžu klienti spoločnosti TIPOS obrátiť s uplatnením svojich práv a ako?
So svojimi žiadosťami, otázkami alebo uplatnením svojich práv sa neváhajte obrátiť priamo na infolinku na číslach 18177 a 18277 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese dpo@tipos.sk. Taktiež tak môžete urobiť písomne na adresu spoločnosti TIPOS, kde obálku označte nápisom „Do rúk Zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov“. Všetky potrebné a komplexné informácie k spracúvaniu osobných údajov nájdete aj na našom webe tipos.sk. v časti ochrana súkromia.

Zdroj foto: shutterstock